Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Referat Ochrony Środowiska i Funduszy Strukturalnych Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Porządkowanie gospodarki wodnej.
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Porąbka
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
Ewidencja działalności gospodarczej – rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, likwidacja działalności gospodarczej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (osoby fizyczne)
Wniosek o wycinkę drzew (osoby prawne)
Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego.
Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Wpis / zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Gospodarka ściekowa.
Wyrażenie zgody na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do eksploatacji instalacji nie wymagającej pozwolenia.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Licznik odwiedzin: 10190527 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony