Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Środowiska, Funduszy Zewnętrznych i Pożytku Publicznego

Nazwa Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Opis Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania o środowisku (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 16 listopada 2010r.)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Referat Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych
Pokój  nr 3

Informacja Tel: 33 827 28 05
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o udostępnienie informacji.
Termin załatwienia sprawy. Do 30 dni
Sposoby załatwienia spraw 1.  osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Opłaty Opłata skarbowa za wniosek - 5,00 zł  
Opłaty za udostępnienie informacji:  
- za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów - 5,00 zł,  
- za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów - 0,50 zł,
- 0,30 zł za sporządzenie kopii czarno-białej
- za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3 stosuje się stawki jak  przy formacie A4, mnożąc  je przez współczynnik różnicujący 2  ,
- za sporządzenie kopii dokumentów lub danych dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty   pozaszkolnej pobiera się  opłaty, o których mowa w pkt. 1, mnożąc je przez   współczynnik różnicujący 0,5 .
Sposoby wnoszenia opłaty 1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3

2. Wpłata na rachunek bankowy: 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Uwagi
Udostępnianiu podlegają :  
- wnioski o wydanie zezwoleń z zakresu ochrony środowiska,  
- zezwolenia z zakresu ochrony środowiska,  
- wykaz tych wniosków i zezwoleń
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-01-13 10:00:55
Data utworzenia 2003-09-22
Data udostępnienia 2003-10-14 13:56:07
Osoba odpowiedzialna Janusz Sitarz
Udostępnił Patryk Smola