Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Aktualności aktualne Wójt Gminy Porąbka ogłasza nabór do Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy... 2020-07-22 13:34:21 Aktualizacja Adrian Legut AKU1472
Ogłoszenia Wójt Gminy Porąbka ogłasza nabór do Projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy... 2020-07-22 13:34:21 Aktualizacja Adrian Legut AKU1472
Zamówienia publiczne Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębocze 9 na przedszkole o profilu sportowym oraz... 2020-07-22 11:17:37 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.11.2020
Zamówienia publiczne Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębocze 9 na przedszkole o profilu sportowym oraz... 2020-07-22 11:15:23 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.11.2020
Zamówienia publiczne Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębocze 9 na przedszkole o profilu sportowym oraz... 2020-07-22 10:12:43 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.11.2020
Zamówienia publiczne Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębocze 9 na przedszkole o profilu sportowym oraz... 2020-07-22 09:59:04 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.11.2020
Zamówienia publiczne Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębocze 9 na przedszkole o profilu sportowym oraz... 2020-07-22 09:56:17 Publikacja Anna Omasta ZP.271.1.11.2020
Referat Środowiska, Funduszy Zewnętrznych i Pożytku Publicznego Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-07-22 08:04:38 Aktualizacja Adrian Legut SPRAWA168
Aktualności aktualne Wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Porąbka przeznaczonych do użyczenia. 2020-07-21 15:18:04 Publikacja Adrian Legut AKU1473
Ogłoszenia Wykaz pomieszczeń stanowiących własność Gminy Porąbka przeznaczonych do użyczenia. 2020-07-21 15:18:04 Publikacja Adrian Legut AKU1473
Zarządzenia 2020 Zarządzenie Nr 153/2020/GPMK Wójta Gminy Porąbka z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie użyczenia lokalu oraz pomieszczenia... 2020-07-21 15:16:01 Publikacja Adrian Legut OR.0050.153.2020
Zarządzenia 2020 Zarządzenie Nr 152/2020/GPMK Wójta Gminy Porąbka z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych... 2020-07-21 15:16:01 Publikacja Adrian Legut OR.0050.152.2020
Postępowanie do 30 000 euro Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych... 2020-07-21 10:50:12 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.3.22.2020
Ogłoszenia o wyniku postępowania Zawiadomienie o wyborze oferty dot. demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących... 2020-07-21 10:50:12 Publikacja Anna Omasta ZP.271.3.22.2020.
Postępowanie do 30 000 euro - aktualne Dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 2 w Czańcu – meble i dywany 2020-07-21 09:34:52 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.3.19.2020
Postępowanie do 30 000 euro Dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 2 w Czańcu – meble i dywany 2020-07-21 09:34:52 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.3.19.2020
Postępowanie do 30 000 euro - aktualne Dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 2 w Czańcu – pomoce dydaktyczne 2020-07-21 09:34:52 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.3.20.2020
Postępowanie do 30 000 euro Dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń Publicznego Przedszkola nr 2 w Czańcu – pomoce dydaktyczne 2020-07-21 09:34:52 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.3.20.2020
Postępowanie do 30 000 euro - aktualne Dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce - meble i dywany 2020-07-21 09:34:52 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.3.21.2020
Postępowanie do 30 000 euro Dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce - meble i dywany 2020-07-21 09:34:52 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.3.21.2020