Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Referat Spraw Obywatelskich Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 2022-05-23 12:48:30 Aktualizacja Adrian Legut SPRAWA049
Referat Spraw Obywatelskich Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych. 2022-05-23 12:48:30 Aktualizacja Adrian Legut SPRAWA179
Zamówienia publiczne Budowa wodociągu z przyłączami w przysiółku Wielka Puszcza w Porąbce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 2022-05-20 12:59:59 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.6.2022
Zamówienia publiczne Budowa wodociągu z przyłączami w przysiółku Wielka Puszcza w Porąbce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 2022-05-20 12:37:11 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.6.2022
Aktualności aktualne Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw... 2022-05-20 10:50:03 Publikacja Adrian Legut AKU1879
Ogłoszenia Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetowo - Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw... 2022-05-20 10:50:03 Publikacja Adrian Legut AKU1879
Aktualności aktualne Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.... 2022-05-20 10:50:03 Publikacja Adrian Legut AKU1880
Ogłoszenia Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.... 2022-05-20 10:50:03 Publikacja Adrian Legut AKU1880
Zamówienia publiczne Budowa wodociągu z przyłączami w przysiółku Wielka Puszcza w Porąbce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 2022-05-20 10:41:18 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.6.2022
Postępowanie do 130 000 zł - aktualne Dostawa pomocy multimedialnych do Przedszkola Publicznego w Kobiernicach. 2022-05-20 08:22:48 Aktualizacja Anna Omasta ZP.272.1.7.4.2022
Zarządzenia 2022 ZARZĄDZENIE NR 91/2022/SO WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji... 2022-05-19 11:40:08 Publikacja Adrian Legut OR.0050.91.2022
Zarządzenia 2022 ZARZĄDZENIE NR 92/2022/SK WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy... 2022-05-19 08:51:32 Publikacja Adrian Legut OR.0050.92.2022
Ogłoszenia Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. 2022-05-19 08:47:19 Aktualizacja Adrian Legut AKU1877
Ogłoszenia Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu Nr KR.ZUZ.5.4210.1.18.2022.DW 2022-05-19 08:44:26 Publikacja Adrian Legut AKU1877
Aktualności aktualne Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFVIII.7570.6.65.2020 2022-05-19 08:44:26 Publikacja Adrian Legut AKU1878
Ogłoszenia Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFVIII.7570.6.65.2020 2022-05-19 08:44:26 Publikacja Adrian Legut AKU1878
Zamówienia publiczne Budowa wodociągu z przyłączami w przysiółku Wielka Puszcza w Porąbce w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 2022-05-16 14:07:10 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.6.2022
Informacja za rok 2022 Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2022 2022-05-13 13:41:02 Aktualizacja Adrian Legut INNE075
Zarządzenia 2022 ZARZĄDZENIE NR 86/2022/SK WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy... 2022-05-13 13:41:02 Publikacja Adrian Legut OR.0050.86.2022
Postępowanie do 130 000 zł - aktualne Dostawa pomocy dydaktycznych do Sali integracji sensorycznej zlokalizowanej w Przedszkolu Publicznym w Kobiernicach 2022-05-12 11:23:28 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.3.7.1.2022