Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Uchwały RG 2022 UCHWAŁA NR XXXIX/385/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy... 2022-10-03 11:00:39 Publikacja Adrian Legut XXXIX/385/2022
Uchwały RG 2022 UCHWAŁA NR XXXIX/387/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy... 2022-10-03 11:00:39 Publikacja Adrian Legut XXXIX/387/2022
Uchwały RG 2022 UCHWAŁA NR XXXIX/388/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/339/2022 Rady... 2022-10-03 11:00:39 Publikacja Adrian Legut XXXIX/388/2022
Uchwały RG 2022 UCHWAŁA NR XXXIX/389/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie Regulaminu... 2022-10-03 11:00:39 Publikacja Adrian Legut XXXIX/389/2022
Uchwały RG 2022 UCHWAŁA NR XXXIX/390/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku... 2022-10-03 11:00:39 Publikacja Adrian Legut XXXIX/390/2022
Uchwały RG 2022 UCHWAŁA NR XXXIX/391/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia... 2022-10-03 11:00:39 Publikacja Adrian Legut XXXIX/391/2022
Uchwały RG 2022 UCHWAŁA NR XXXIX/392/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości... 2022-10-03 11:00:39 Publikacja Adrian Legut XXXIX/392/2022
Uchwały RG 2022 UCHWAŁA NR XXXIX/393/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości... 2022-10-03 11:00:39 Publikacja Adrian Legut XXXIX/393/2022
Uchwały RG 2022 UCHWAŁA NR XXXIX/394/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju... 2022-10-03 11:00:39 Publikacja Adrian Legut XXXIX/394/2022
Uchwały RG 2022 UCHWAŁA NR XXXIX/395/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia... 2022-10-03 11:00:39 Publikacja Adrian Legut XXXIX/395/2022
Zarządzenia 2022 ZARZĄDZENIE NR 187/2022/SK WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej... 2022-10-03 10:11:59 Aktualizacja Adrian Legut OR.0050.187.2022
Karty decyzji na usunięcie drzewa/krzewu Karty decyzji na usunięcie drzewa/krzewu 2022 rok 2022-10-03 10:10:05 Aktualizacja Adrian Legut AKU1821
Zarządzenia 2022 ZARZĄDZENIE NR 187/2022/SK WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej... 2022-10-03 10:08:51 Publikacja Adrian Legut OR.0050.187.2022
Zarządzenia 2022 ZARZĄDZENIE NR 179/2022/SK WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 19 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej... 2022-09-28 11:58:12 Aktualizacja Adrian Legut OR.0050.179.2022
Uchwały RG 2022 Uchwała Nr XXXIX/386/2022 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie... 2022-09-28 11:56:59 Publikacja Adrian Legut XXXIX/386/2022
Protokoły z Sesji RG 2022 Protokół Nr XXXIX/22 z XXXIX SESJI RADY GMINY PORĄBKA kadencji 2018 – 2023 odbytej w Urzędzie Gminy w Porąbce w dniu 22 września... 2022-09-28 11:46:31 Aktualizacja Adrian Legut P_39_2022
Zarządzenia 2022 ZARZĄDZENIE NR 179/2022/SK WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 19 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej... 2022-09-28 11:45:22 Publikacja Adrian Legut OR.0050.179.2022
Postępowanie - aktulane Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Porąbka w sezonie zimowym 2022/2023 2022-09-28 10:19:56 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.14.2022
Zamówienia publiczne Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Porąbka w sezonie zimowym 2022/2023 2022-09-28 10:19:56 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.14.2022
Postępowanie - aktulane Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Porąbka w sezonie zimowym 2022/2023 2022-09-28 08:24:47 Publikacja Anna Omasta ZP.271.1.14.2022