Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Postępowanie - aktulane Udzielenie Gminie Porąbka długoterminowego kredytu w wysokości 3.100.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu... 2021-04-21 09:27:50 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.3.2021
Zamówienia publiczne Udzielenie Gminie Porąbka długoterminowego kredytu w wysokości 3.100.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu... 2021-04-21 09:27:50 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.3.2021
Aktualności aktualne Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu ul.... 2021-04-20 11:57:18 Publikacja Adrian Legut AKU1550
Ogłoszenia Wójt Gminy Porąbka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu ul.... 2021-04-20 11:57:18 Publikacja Adrian Legut AKU1550
Zarządzenia 2021 Zarządzenie nr 78/2021/GZOSiP Wójta Gminy Porąbka z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko... 2021-04-20 11:54:24 Publikacja Adrian Legut OR.0050.78.2021
Zarządzenia 2021 ZARZĄDZENIE NR 73/2021/SK WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań... 2021-04-20 11:50:35 Publikacja Adrian Legut OR.0050.73.2021
Postępowanie - aktulane Udzielenie Gminie Porąbka długoterminowego kredytu w wysokości 3.100.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu... 2021-04-20 11:37:03 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.3.2021
Zamówienia publiczne Udzielenie Gminie Porąbka długoterminowego kredytu w wysokości 3.100.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu... 2021-04-20 11:37:03 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.3.2021
Aktualne Władze Gminy Zastępca Wójta Gminy 2021-04-20 10:34:08 Aktualizacja Adrian Legut ZARZAD015
Władze Gminy Zastępca Wójta Gminy 2021-04-20 10:34:08 Aktualizacja Adrian Legut ZARZAD015
Aktualne Władze Gminy Skarbnik Gminy 2021-04-20 10:34:08 Aktualizacja Adrian Legut ZARZAD019
Władze Gminy Skarbnik Gminy 2021-04-20 10:34:08 Aktualizacja Adrian Legut ZARZAD019
Zarządzenia 2021 ZARZĄDZENIE NR 72/2021 WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 8 kwietnia 2021r. w sprawie: użyczenia środków trwałych stanowiących własność... 2021-04-19 10:02:36 Publikacja Adrian Legut OR.0050.72.2021
Rejestr Umów 2021r. Centralny Rejestr Umów 2021r. 2021-04-19 09:21:55 Publikacja Anna Omasta CRU2021
Aktualności aktualne Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.2.2021 2021-04-14 14:00:23 Publikacja Adrian Legut AKU1549
Ogłoszenia Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.2.2021 2021-04-14 14:00:23 Publikacja Adrian Legut AKU1549
2021 Uchwała Nr 4200/II/70/2021 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2021 r.... 2021-04-14 13:54:46 Publikacja Adrian Legut 4200/II/70/2021
Postępowanie - aktulane Udzielenie Gminie Porąbka długoterminowego kredytu w wysokości 3.100.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu... 2021-04-13 15:17:05 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.3.2021
Zamówienia publiczne Udzielenie Gminie Porąbka długoterminowego kredytu w wysokości 3.100.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu... 2021-04-13 15:17:05 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.1.3.2021
Aktualności aktualne Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2021-04-13 11:11:01 Publikacja Adrian Legut AKU1548