Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Strategia Rozwoju Gminy Porąbka Strategia Rozwoju Gminy Porąbka na lata 2023-2030 2023-05-29 11:26:45 Aktualizacja Adrian Legut 1STRATEGIA
Strategia Rozwoju Gminy Porąbka Strategia Rozwoju Gminy Porąbka na lata 2023-2030 2023-05-29 11:25:24 Aktualizacja Adrian Legut 1STRATEGIA
Protokoły z Sesji RG 2023 Protokół Nr XLVI/23 z XLVI SESJI RADY GMINY PORĄBKA kadencji 2018 – 2024 odbytej w Urzędzie Gminy w Porąbce w dniu 27 kwietnia... 2023-05-29 11:08:23 Aktualizacja Adrian Legut P_46_2023
Uchwały RG 2008 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/07 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 października 2007 roku w sprawie utworzenia Stowarzyszenia... 2023-05-29 10:44:10 Aktualizacja Adrian Legut u_XV_102_2008
Uchwały RG 2023 UCHWAŁA NR XLVII/456/2023 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku... 2023-05-29 10:08:52 Aktualizacja Adrian Legut XLVII/456/2023
Sprawozdania Inne Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... 2023-05-29 10:02:50 Aktualizacja Adrian Legut INNE128
Uchwały RG 2023 UCHWAŁA NR XLVII/453/2023 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy... 2023-05-29 10:02:50 Publikacja Adrian Legut XLVII/453/2023
Uchwały RG 2023 UCHWAŁA NR XLVII/454/2023 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej... 2023-05-29 10:02:50 Publikacja Adrian Legut XLVII/454/2023
Uchwały RG 2023 UCHWAŁA NR XLVII/455/2023 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy... 2023-05-29 10:02:50 Publikacja Adrian Legut XLVII/455/2023
Uchwały RG 2023 UCHWAŁA NR XLVII/456/2023 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku... 2023-05-29 10:02:50 Publikacja Adrian Legut XLVII/456/2023
Aktualny Skład Rady Gminy Porąbka Przewodniczący Rady Gminy Porąbka 2023-05-26 13:38:13 Aktualizacja Adrian Legut RADA038
Aktualne Władze Gminy Wójt Gminy 2023-05-26 13:38:13 Aktualizacja Adrian Legut ZARZAD014
Władze Gminy Wójt Gminy 2023-05-26 13:38:13 Aktualizacja Adrian Legut ZARZAD014
Protokoły z Sesji RG 2023 Protokół Nr XLVII/23 z XLVII SESJI RADY GMINY PORĄBKA kadencji 2018 – 2024 odbytej w Urzędzie Gminy w Porąbce w dniu 25 maja... 2023-05-26 13:38:13 Aktualizacja Adrian Legut P_47_2023
Sprawozdania Inne Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... 2023-05-26 13:17:39 Aktualizacja Adrian Legut INNE079
Sprawozdania Inne Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego... 2023-05-26 13:17:39 Publikacja Adrian Legut INNE128
Protokoły z Sesji RG 2023 Protokół Nr XLVII/23 z XLVII SESJI RADY GMINY PORĄBKA kadencji 2018 – 2024 odbytej w Urzędzie Gminy w Porąbce w dniu 25 maja... 2023-05-26 10:45:34 Publikacja Adrian Legut P_47_2023
Postępowanie do 130 000 zł - aktualne Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych... 2023-05-26 09:52:26 Aktualizacja Adrian Legut ŚFP.271.3.2023.IB
Postępowanie do 130 000 zł - aktualne Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych... 2023-05-26 09:51:29 Publikacja Adrian Legut ŚFP.271.3.2023.IB
Postępowanie do 130 000 zł - aktualne Usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa oświetlenia ulic Polnej i Stawowej na terenie sołectwa Bujaków,... 2023-05-25 21:45:32 Aktualizacja Anna Omasta ZP.271.3.13.2023