Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Środowiska, Funduszy Zewnętrznych i Pożytku Publicznego

Nazwa Ochrona powietrza – spalanie odpadów Kontrola : instalacji spalania paliw stałych w zakresie spalania odpadów, instalacji spalania paliw stałych w zakresie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, w zakresie spalania odpadów (w tym pozostałości roślinnych) na powierzchni ziemi na terenie nieruchomości.
Opis Art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

Art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Miejsce Urząd Gminy
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Informacja Tel: (033) 1111111
Tel: 33/ 827-28-18
fax: 33 827-28 -00

Wymagane dokumenty Wniosek
Sposoby zgłoszenia 1. Pisemny wniosek złożony osobiście w Urzędzie Gminy lub za pomocą poczty.
2. Za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczną skrzynkę podawczą UG Porąbka.
Zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń dotyczących ochrony powietrza można dokonywać telefonicznie 33 8272818, elektronicznie E-mail: ors@porabka.pl lub pisemnie.
Termin  załatwienia  sprawy Interwencja
Opłaty Brak
Uwagi https://www.porabka.pl/aktualnosci/art-jakosc-powietrza,19
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-05-20 14:57:45
Data utworzenia 2021-02-03
Data udostępnienia 2021-02-03 13:32:31
Osoba odpowiedzialna <BRAK>
Udostępnił Adrian Legut