Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Środowiska, Funduszy Zewnętrznych i Pożytku Publicznego

Nazwa Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Miejsce Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Informacja Tel: (33) 827-28-17
fax: (33) 827-28-00
e-mail: odpady@ug.porabka.pl

Sposoby załatwienia sprawy 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub pocztą),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka.
Uwagi Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-06-15 12:52:29
Data utworzenia 2016-02-04
Data udostępnienia 2016-02-04 14:04:48
Osoba odpowiedzialna Agnieszka Dyl
Udostępnił Adrian Legut