Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Środowiska, Funduszy Zewnętrznych i Pożytku Publicznego

Nazwa Wpis / zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Opis Działalność regulowana w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od 1 stycznia 2012 r. wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Porąbka. Obowiązek ten wynika z art. 9b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Miejsce Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Informacja Tel: (33) 827-28-17
fax: (33) 827-28-00
e-mail: odpady@ug.porabka.pl

 
 
Inne Szczegółowy opis sposobu załatwienia sprawy wraz z niezbędnymi dokumentami w załączonych plikach.
Sposób załatwienia sprawy 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  ePUAP-u:  wypełnienie formularza pobrany i wypełniony należy przekazać "Pismem ogólnym" umieszczonym na ePUAP w formie załącznika do pisma ogólnego. Tak przygotowane pismo należy podpisać   elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie go  na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka .
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-06-15 10:00:51
Data utworzenia 2012-01-03
Data udostępnienia 2012-01-03 14:56:11
Osoba odpowiedzialna Ilona Bogusz
Udostępnił Adrian Legut