Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Środowiska, Funduszy Zewnętrznych i Pożytku Publicznego

Nazwa Opinia w sprawie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do eksploatacji instalacji nie wymagającej pozwolenia.
Opis art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
Miejsce Urząd Gminy
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Informacja Tel: 33/ 827-28-18
fax: 33 827-28 -00

Wymagane dokumenty 1. Wniosek w sprawie opinii na przydomową oczyszczalnie ścieków.
2. Zgłoszenie do Wójta Gminy Porąbka o zamiarze przystąpienia do eksploatacji instalacji nie wymagającej zezwolenia.
Sposoby zgłoszenia 1. Pisemny wniosek złożony osobiście w Urzędzie Gminy lub za pomocą poczty.
2. Za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczną skrzynkę podawczą UG Porąbka.
Opłaty 1. Wniosek - wolne od opłaty
2. Zgłoszenie:
-opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
-opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).

Zwolnienie z opłaty skarbowej:
Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U.2015 poz. 783 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.
Tryb odwoławczy W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu do zgłoszenia w drodze decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi https://www.porabka.pl/z-prac-urzedu/art-gospodarka-sciekowa,555
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-17 11:05:27
Data utworzenia 2016-01-13
Data udostępnienia 2016-01-13 09:46:51
Osoba odpowiedzialna Ilona Bogusz
Udostępnił Adrian Legut