Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Meldowanie na pobyt stały
Opis Podstawa prawna:
Art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010 r, Nr 257 poz.1743).
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 15
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

Załączniki:

1.Zaświadczenie o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski.
2.Oświadczenie obojga rodziców ustalające miejsce pobytu stałego dziecka, złożone i podpisane osobiście w obecności pracownika Urzędu (w przypadku gdy dziecko zamieszkuje w innym miejscu).
3.Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu).
4.Akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej  lub - w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku (oryginały dokumentów).
5.Akt urodzenia dziecka.
6.Prawomocne postanowienie sądu ustalające miejsce pobytu dziecka (gdy rodzice są rozwiedzeni lub mają różne miejsca pobytu stałego).
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Ewidencji Ludności
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście - wizyta w Urzędzie.
2. Drogą pocztową.
Opłaty Wolne od opłat
Uwagi Osoba meldująca powinna uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania pod danym adresem, dokonane przez właściciela budynku, lokalu.

Zameldowanie dokonywane jest w obecności właściciela. Okazuje on dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku, lokalu np. wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną , orzeczenie sądu, umowę cywilno-prawną.
Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu podlegają:
Mężczyźni – począwszy od dnia 1 stycznia, w którym kończą 19 lat życia, do dnia 31 grudnia roku w którym kończą 50 lat życia .
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2013-05-06 08:28:20
Data utworzenia 2012-10-17
Data udostępnienia 2012-10-17 13:47:06
Osoba odpowiedzialna Magdalena Sadlik
Udostępnił Patryk Smola