Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2017 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-09-04 Symbol:  WG_140_2017
Zarządzenie Nr 140/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 04 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko
Podinspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy
2017-09-04 Symbol:  WG_139_2017
Zarządzenie Nr 139/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 04 września 2017 roku w sprawie upowaznienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaja poza rok budżetowy.
2017-09-01 Symbol:  WG_138_2017
Zarządzenie Nr 138/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 01 września 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej i planach finansowych Urzędu Gminy Porąbka oraz jednostek budżetowych gminy.
2017-09-01 Symbol:  WG_137_2017
Zarządzenie Nr 137/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia w przedmiocie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Porąbka i jej jednostkach budżetowych.
2017-08-31 Symbol:  WG_136_2017
Zarządzenie Nr 136/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej i planach finansowych Urzędu Gminy Porąbka oraz jednostek budżetowych gminy.
2017-08-30 Symbol:  WG_135_2017
Zarządzenie Nr 135/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały „Program współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”
2017-08-28 Symbol:  WG_133_2017
Zarządzenie Nr 133/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Porąbka.
2017-08-28 Symbol:  WG_132_2017
Zarządzenie Nr 132/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dla każdego oddziału dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce od 1 września 2017 roku w formie elektronicznej.
2017-08-25 Symbol:  WG_131_2017
Zarządzenie Nr 131/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.
2017-08-24 Symbol:  WG_130_2017
Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Porąbka z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwał:
1. „Uchwała zmieniająca uchwałę w przedmiocie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka”.
2. „Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10410338 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony