Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2017 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_265_2017
Uchwała Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bujakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie.
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_264_2017
Uchwała Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na 2018 rok"
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_263_2017
Uchwała Nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_262_2017
Uchwała Nr XXXI/262/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_261_2017
Uchwała Nr XXXI/261/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_260_2017
Uchwała Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017r.
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_259_2017
Uchwała Nr XXXI/259/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2017-2024
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_258_2017
Uchwała Nr XXXI/258/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2017 rok.
2017-10-24 Symbol:  U_XXX_257_2017
Uchwała Nr XXX/257/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 października 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bujakowie - „Ulica Storczyków"
2017-10-24 Symbol:  U_XXX_256_2017
Uchwała Nr XXX/256/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 października 2017r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bujakowie - „Ulica Azaliowa".
2017-10-24 Symbol:  U_XXX_255_2017
Uchwała Nr XXX/255/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 października 2017r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce.
2017-10-24 Symbol:  U_XXX_254_2017
Uchwała Nr XXX/254/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 października 2017r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kard. K. Wojtyły w Czańcu.
2017-10-24 Symbol:  U_XXX_253_2017
Uchwała Nr XXX/253/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 października 2017r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka.
2017-10-24 Symbol:  U_XXX_252_2017
Uchwała Nr XXX/252/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 października 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Porąbka na 2018 rok.
2017-10-24 Symbol:  U_XXX_251_2017
Uchwała Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 października 2017r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9575421 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony