Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2016 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-09-29 Symbol:  U_XIX_151_2016
Uchwała Nr XIX/151/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016-09-29 Symbol:  U_XIX_150_2016
Uchwała Nr XIX/150/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2016-2023
2016-09-29 Symbol:  U_XIX_149_2016
Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2016r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2016 r.
2016-06-28 Symbol:  U_XVIII_148_2016
Uchwała Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/45/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016-06-28 Symbol:  U_XVIII_147_2016
Uchwała Nr XVIII/147/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka.
2016-06-28 Symbol:  U_XVIII_146_2016
Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej czynności kontrolnych.
2016-06-28 Symbol:  U_XVIII_145_2016
Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016-06-28 Symbol:  U_XVIII_144_2016
Uchwała Nr XVIII/144/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2016-2023.
2016-06-28 Symbol:  U_XVIII_143_2016
Uchwała Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2016 rok.
2016-05-31 Symbol:  U_XVII_142_2016
Uchwała Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie odmowy wyrażenie zgody na obniżenia pensum nauczycielowi sprawującemu mandat radnego.
2016-05-31 Symbol:  U_XVII_141_2016
Uchwała Nr XVII/141/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
2016-05-31 Symbol:  U_XVII_140_2016
Uchwała Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Porąbka.
2016-05-31 Symbol:  U_XVII_139_2016
Uchwała Nr XVII/139/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok.
2016-05-31 Symbol:  U_XVII_138_2016
Uchwała Nr XVII/138/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 maja 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za rok 2015 wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
2016-04-26 Symbol:  U_XVI_137_2016
Uchwała Nr XVI/137/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 10160852 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony