Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2016 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-11-29 Symbol:  U_XXI_166_2016
Uchwała Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016-11-29 Symbol:  U_XXI_165_2016
Uchwała Nr XXI/165/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porabka na lata 2016-2023.
2016-11-29 Symbol:  U_XXI_164_2016
Uchwała Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2016 rok.
2016-10-25 Symbol:  U_XX_163_2016
Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Porąbka na 2017 rok.
2016-10-25 Symbol:  U_XX_162_2016
Uchwała Nr XX/162/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
2016-10-25 Symbol:  U_XX_161_2016
Uchwała Nr XX/161/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 października 2016r. w sprawie przyznania Nagrody Gminy Porąbka pn. "Srebrna Róża" na 2016r.
2016-10-25 Symbol:  U_XX_160_2016
Uchwała Nr XX/160/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 października 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016-10-25 Symbol:  U_XX_159_2016
Uchwała Nr XX/159/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 października 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2016-10-25 Symbol:  U_XX_158_2016
Uchwała Nr XX/158/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016-09-29 Symbol:  U_XIX_157_2016
Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce.
2016-09-29 Symbol:  U_XIX_156_2016
Uchwała Nr XIX/156/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Porąbka.
2016-09-29 Symbol:  U_XIX_155_2016
Uchwała Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/44/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka.
2016-09-29 Symbol:  U_XIX_154_2016
Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016-09-29 Symbol:  U_XIX_153_2016
Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2016-09-29 Symbol:  U_XIX_152_2016
Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2016r. w sprawie udzielenia przez Gminę Porąbka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego w 2016 r.

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 9185049 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony