Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2013 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_282_2013
Uchwała Nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonych w Porąbce -1, stanowiących własność Gminy Porąbka.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_281_2013
Uchwała Nr XXIX/281/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Porąbce.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_280_2013
Uchwała Nr XXIX/280/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadanie nazwy ulicy w Czańcu.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_279_2013
Uchwała Nr XXIX/279/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie Uchwały Nr XXVIII/264/2013 Rady Gminy z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Porąbka.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_278_2013
Uchwała Nr XXIX/278/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_277_2013
Uchwała Nr XXIX/277/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem w Bielsku-Białej dotyczącym budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer S 4474 ul. Szkolnej w Bujakowie od skrzyżowania z drogą krajową do budynku straży pożarnej w Bujakowie.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_276_2013
Uchwała Nr XXIX/276/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego w 2013 r.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_275_2013
Uchwała Nr XXIX/275/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej na wykonanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów w miejscowości Czaniec.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_274_2013
Uchwała Nr XXIX/274/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_273_2013
Uchwała Nr XXIX/273/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/207/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_272_2013
Uchwała Nr XXIX/272/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. ( Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_271_2013
Uchwała Nr XXIX/271/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013-2019.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_270_2013
Uchwała Nr XXIX/270/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2013 r.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_269_2013
Uchwała Nr XXIX/269/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Porąbka za 2012 rok.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_268_2013
Uchwała Nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9595239 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony