Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2011 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-12-29 Symbol:  U_XII_118_2011
Uchwała Nr XII/118/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XI/99/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Porąbka.
2011-12-29 Symbol:  U_XII_117_2011
Uchwała Nr XII/117/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XI/97/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka na 2012 rok.
2011-12-29 Symbol:  U_XII_116_2011
Uchwała Nr XII/116/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia z „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej aneksu do umowy z dnia 30 grudnia 2005 r. dotyczącej dzierżawy urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Porąbka.
2011-12-29 Symbol:  U_XII_115_2011
Uchwała Nr XII/115/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2012 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2011-12-29 Symbol:  U_XII_114_2011
Uchwała Nr XII/114/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka na 2012 rok.
2011-12-29 Symbol:  U_XII_113_2011
Uchwała Nr XII/113/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2012–2018.
2011-12-29 Symbol:  U_XII_112_2011
Uchwała Nr XII/112/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2012 ROK.
2011-12-29 Symbol:  U_XII_111_2011
Uchwała Nr XII/111/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy Porąbka na 2012 rok.
2011-12-29 Symbol:  U_XII_110_2011
Uchwała Nr XII/110/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Kobiernicach.
2011-12-29 Symbol:  U_XII_109_2011
Uchwała Nr XII/109/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2011 – 2016.
2011-12-29 Symbol:  U_XII_108_2011
Uchwała Nr XII/108/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011r.
2011-12-06 Symbol:  U_XI_107_2011
Uchwała Nr XI/107/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka.
2011-12-06 Symbol:  U_XI_106_2011
Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia ceny odprowadzenia 1m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Porąbka na okres od dnia 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2011-12-06 Symbol:  U_XI_105_2011
Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie zbycia części działki niezabudowanej położonej w Porąbce 1.
2011-12-06 Symbol:  U_XI_104_2011
Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9595392 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony