Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2010 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2011-01-27 Symbol:  U_III_19_2010
Uchwała Nr III/19/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie współdziałania w 2011 roku Gminy Porąbka z Gminą Bielsko- Biała w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Porąbka doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
2011-01-27 Symbol:  U_III_18_2010
Uchwała Nr III/18/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka na 2011 rok, stanowiący część strategii integracji i polityki społecznej.
2011-01-27 Symbol:  U_III_17_2010
Uchwała Nr III/17/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka. na lata 2011–2016.
2011-01-27 Symbol:  U_III_16_2010
Uchwała Nr III/16/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Porąbka na 2011 rok.
2011-01-27 Symbol:  U_III_15_2010
Uchwała Nr III/15/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy Porąbka na 2011 rok.
2011-01-27 Symbol:  U_III_14_2010
Uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 r.
2011-01-19 Symbol:  U_II_13_2010
Uchwała Nr II/13/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie przedłużenia obowiązywania ceny odprowadzenia 1m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Porąbka na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011r.
2011-01-19 Symbol:  U_II_12_2010
Uchwała Nr II/12/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Porąbka Pana Czesława Bułka.
2011-01-19 Symbol:  U_II_11_2010
Uchwała Nr II/11/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2011 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2011-01-19 Symbol:  U_II_10_2010
Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Porąbka.
2011-01-18 Symbol:  U_II_9_2010
Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka.
2011-01-18 Symbol:  U_II_8_2010
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLVI/343/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2011 dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zwolnień niektórych nieruchomości od tego podatku.
2010-12-16 Symbol:  U_I_7_2010
Uchwała Nr I/7/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2010-12-16 Symbol:  U_I_6_2010
Uchwała Nr I/6/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
2010-12-16 Symbol:  U_I_5_2010
Uchwała Nr I/5/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Porąbka i ustalenia ich składu osobowego.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10160819 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony