Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia o wyniku postępowania Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-08-05 Symbol:  SGZPI.271.1.10.2015,
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce.
2015-07-30 Symbol:  SGZPI.271.1.9.2015,
Zaprojektowanie i Wykonanie Remantu Mostu Kamienno-Łukowego przez kanał Młynówka w ciągu ul.Królewskiej w Czańcu.
2015-07-10 Symbol:  SGZPI.271.1.8.2015,
I N F O R M A C J A O W Y B O R Z E O F E R T Y
dotyczy: przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu dróg gminnych na terenie Gminy Porąbka w 2015r.
2015-07-02 Symbol:  SGZPI.271.1.6.2015.
Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy wymiany stropów w Szkole Podstawowej w Porąbce.
2015-07-02 Symbol:  SGZPI.271.1.7.2015,
Informacja o wyborze oferty datyczącej przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy termomodernizacji ścian budynku
Ośrodka Zdrowia w Czańcu wraz z robotami towarzyszącymi - dokończenie robót.
2015-06-11 Symbol:  SGZP.271.1.4.2015,
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE PORĄBKA – SOŁECTWO KOBIERNICE
2015-06-08 Symbol:  SGZP.271.1.5.2015,
REMONT UL. KŁOSOWEJ W SOŁECTWIE PORĄBKA ORAZ UL. KLONOWEJ W SOŁECTWIE BUJAKÓW
2015-04-30 Symbol:  SGZP.271.1.2.2015,
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZCJĄ INWESTYCJI POD NAZWĄ POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA.
2015-04-29 Symbol:  SGZP.271.1.1.2015,
ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE REALIZCJĘ INWESTYCJI POD NAZWĄ POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA.
2015-04-21 Symbol:  SGZP.271.1.3.2015,
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PORĄBCE – ETAP OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ BUDYNKU URZĘDU
2014-11-21 Symbol:  SGZPI.271.1.27.2014.
Informacja o wyborze oferty dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy materiałów
elektroinstalacyjnych do realizacji prac instalacyjnych związanych z modernizacją i rozbudową
budynku Urzędu Gminy w Porąbce.
2014-11-21 Symbol:  SGZPI.271.1.28.2014.
Informacja o wyborze oferty dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Porąbka.
2014-11-21 Symbol:  SGZPI.271.1.29.2014r
Informacja o wyborze oferty . W wyniku postępowania dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy zintegrowanego systemu
i świadczenia elektronicznych usług publicznych wraz z wdrożeniem i szkoleniem użytkowników.
2014-10-23 Symbol:  SGZPI.271.1.25.2014,
DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DO REALIZACJI ZADANIA ZWIĄZANEGO Z MODERNIZACJĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY W PORĄBCE (część III).
2014-10-23 Symbol:  SGZPI.271.1.26.2014,
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Porąbka w sezonie zimowym 2014/2015 – część I sołectwo Porąbka.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 8451101 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony