Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Komisje kadencji 2002-2006 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Komisja Rewizyjna

Skład
Marek Sztafa
Wojciech Kilijan
Janusz Kojder
Mirosław Świeży
Zadania
1.Komisja podejmuje kontrole :
a) zgodnie z planem pracy przyjętym przez Radę, najpóźniej do 31 stycznia danego roku,
b) na zlecenie Rady Gminy,  
c) z własnej inicjatywy.
2.Komisja opiniuje :
a.wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
b.wniosek o odwołanie wójta,
c.w sprawach określonych w uchwałach Rady.
3.Komisja poza rocznym planem kontroli może działać na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy planu pracy obejmującego okres dłuższy niż jeden rok.
4.Komisja Rewizyjna raz w roku, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Gminy, a na żądanie Rady także częściej, składa Radzie sprawozdanie ze swej działalności
5.Podstawową formą działania komisji są kontrole.
6.Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy w zakresie :
a.gospodarki finansowej,
b.gospodarowania mieniem komunalnym gminy,
c.przestrzegania i realizacji postanowień statutu gminy, uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz porozumień i umów.
7..Przedmiotem kontroli może być także realizacja bieżących zadań gminy, na podstawie uchwały Rady Gminy.
8.Na żądanie Komisji Rewizyjnej Wójt oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych zobowiązani są do służbowego udostępniania dokumentów związanych z tematyką kontroli oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień.


Opis
Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu  przez regionalna izbę obrachunkową.
Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powołanych przez radę gminy na podstawie art.21 ust.1.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 1 grudnia 2006
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10366650 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony