Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2004 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2004-04-27 Symbol:  XVII/99/04
Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Porąbka
za 2003 rok i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.
2004-04-27 Symbol:  XVII/100/04
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń
zlokalizowanych w Wiejskim Domu Kultury w Bujakowie.
2004-03-22 Symbol:  XVI/98/04
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy
Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na 2004 rok.
2004-03-22 Symbol:  XVI/97/04
Uchwała w sprawie zamierzenia dokonania zmian w planie sieci
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Porąbka
oraz w granicach ich obwodów
2004-03-22 Symbol:  XVI/96/04
Uchwała w sprawie zamierzenia dokonania zmian w planie sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka
oraz w granicach ich obwodów.
2004-03-22 Symbol:  XVI/95/04
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości nr 4052/3 o pow.0,0632 ha położonej w Porąbce.
2004-03-22 Symbol:  XVI/94/04
Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty stałej w roku 2004
od zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej
2004-03-22 Symbol:  XVI/93/04
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Porąbka.
2004-03-22 Symbol:  XVI/92/04
Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Budżetowej na 2004r.
/Uchwał nr XV/88/04 Rady Gminy w Porąbce z dnia 29.01.2004r./
2004-01-29 Symbol:  XV/91/04
Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie usług w zakresie
wywozu odpadów z terenu Gminy Porąbka w latach 2004- 2005.
2004-01-29 Symbol:  XV/90/04
Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XII/73/03 Rady Gminy w Porąbce
z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
2004-01-29 Symbol:  XV/89/04
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.
2004-01-29 Symbol:  XV/88/04
Uchwała w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2004 ROK.
2004-01-29 Symbol:  XV/87/04
Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego
Gminy Porąbka na 2004 rok.
2004-01-15 Symbol:  XIV/86/04
Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Ślaskiego z dnia 20.02.2004 roku
stwierdzono nieważność uchwały.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10177904 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony