Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2003 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2003-12-29 Symbol:  XIII_77_03
Uchwała w sprawie poboru podatku od posiadania psów
oraz opłaty administracyjnej w 2004 roku.
2003-12-29 Symbol:  XIII/82/04
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości nr 6162/1 o pow.0,3633 ha położonej w Porąbce.
2003-12-29 Symbol:  XIII/81/03
Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie
gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych i publicznych
gimnazjów w okresie nauki w szkole.
2003-12-29 Symbol:  XIII/80/03
Uchwała w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy planu kontroli na 2004 rok.
2003-12-29 Symbol:  XIII/79/03
Uchwała w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy
Rady Gminy Porąbka na 2004 rok.
2003-12-29 Symbol:  XIII/78/03
Uchwała w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 ścieków oraz opłaty
abonamentowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Porąbka.
2003-12-29 Symbol:  XIII/76/03
Uchwała w sprawie dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na 2003 rok.
2003-12-29 Symbol:  XIII/75/03
Uchwał w sprawie dokonania zmiany w PLANIE ZAGOSPODAROWANI A
GMINY PORABKA na 2003 rok.
2003-12-29 Symbol:  XIII/74/03
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2003r.
/uchwała Nr III/23/02 Rady Gminy w Porąbce/
2003-11-27 Symbol:  XII/73/03
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
2003-11-27 Symbol:  XII/72/03
Uchwała w sprawie realizacji zadań remontowych na obiektach oświatowych w gminie Porąbka w 2004 r. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
2003-11-27 Symbol:  XII/70/03
Uchwła w sprawie przyjęcie przez Gminę Porąbka zadania z zakresu właściwości Powiatu Bielskiego, dotyczącego zimowego utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2003/2004.
2003-11-27 Symbol:  XII/69/03
Uchwała w sprawie ustalenia na 2004 rok opłaty miejscowej na terenie SOŁECTWA PORĄBKA w gminie Porąbka.
2003-11-27 Symbol:  XII/68/03
Uchwała w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
zasad jej ustalania i poboru w 2004 r.
2003-11-27 Symbol:  XII/67/03
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Porąbka opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, nie objęte przepisami
o opłacie skarbowej, obowiązującej w 2004 roku.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 10410418 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony