Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2002 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2002-12-30 Symbol:  III/26/02
Uchwała w sprawie określenia czynności Przewodniczącego Rady Gminy w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy.
2002-12-30 Symbol:  III/24/02
Uchwał w sprawie zatwierdzenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.
2002-12-05 Symbol:  II/9/02
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2003r.
2002-12-05 Symbol:  II/8/02
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na 2003r. dla podmiotów okreśonychw art.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zwolnień niektórych nieruchomości od tego podatku.
2002-12-05 Symbol:  II/7/02
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXV/203/00 Rady Gminy w Porąbce z dnia 07.12.2000r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej.
2002-12-05 Symbol:  II/21/02
Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych zmian w systemie finansownia świadczeń zdrowotnych na 2003r.
2002-12-05 Symbol:  II/20/02
Uchwała w sprawie ustalenia liczby punktów oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Porąbka.
2002-12-05 Symbol:  II/18/02
Uchwał w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Porąbka Pana Czesława Bułka.
2002-12-05 Symbol:  II/17/02
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Porąbka,
Pana mgr inż.Czesława Bułki.
2002-12-05 Symbol:  II/16/02
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.
2002-12-05 Symbol:  II/15/02
Uchwała w sprawie nie zatwierdzenia taryf oraz wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w formie przedłożonej przez " AQUA" S.A. w Bielsku - Białej.
2002-12-05 Symbol:  II/14/02
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy, w których dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2002-12-05 Symbol:  II/13/02
Uchwała w sprawie ustalenia na 2003 rok opłaty miejscowej na terenie Sołectwa Porąbka w gminie Porąbka.
2002-12-05 Symbol:  II/12/02
Uchwała w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru w 2003r.
2002-12-05 Symbol:  II/11/02
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Porąbka opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, obowiazujacej w 2003r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 10410372 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony