Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2006 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2006-06-28 Symbol:  XXXIX/268/06
Uchwała w sprawie podziału Gminy Porąbka na stałe obwody głosowania.
2006-06-28 Symbol:  XXXIX/267/06
Uchwała w sprawie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ich granice i numery
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2006-06-28 Symbol:  XXXIX/266/06
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Porąbka.
2006-06-28 Symbol:  XXXIX/265/06
Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka.
2006-04-27 Symbol:  XXXVIII/264/06
Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 r.
2006-03-30 Symbol:  XXXVII/263/06
Uchwała dotycząca poparcia Apelu Rady Miejskiej w Kętach z dnia
17 lutego 2006 r. w sprawie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej.
2006-03-30 Symbol:  XXXVII/262/06
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Porąbce obręb 2.
2006-03-30 Symbol:  XXXVII/261/06
Uchwała w sprawie zaliczenia działki położonej w Czańcu do kategorii
dróg gminnych i nadania jej nazwy ul. Granitowa.
2006-03-30 Symbol:  XXXVII/260/06
Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2006-03-30 Symbol:  XXXVII/259/06
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2006 r.
( Uchwała Nr XXXV/244/05 Rady Gminy Porąbka z dnia 29.12. 2005r.)
2006-03-30 Symbol:  XXXVII/258/06
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym
Gminy Porąbka na 2006 rok.
2006-02-23 Symbol:  u/XXXVI/257/06
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Porąbka
2006-02-23 Symbol:  u/XXXVI/256/06
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy
Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na 2006 rok.
2006-02-23 Symbol:  u/XXXVI/255/06
Uchwała w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Porąbka planu kontroli na 2006 rok.
2006-02-23 Symbol:  u/XXXVI/254/06
Uchwała w sprawie nadania nazwy "Wiosenna" drodze wewnętrznej
położonej w sołectwie Bujaków.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 9965760 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony