Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-03-04 Symbol:  U_IV/48/2019
UCHWAŁA NR IV/48/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu znajdującego się w Domu Gromadzkim w Bujakowie.
2019-03-04 Symbol:  U_IV/47/2019
UCHWAŁA NR IV/47/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2019 opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019-03-04 Symbol:  U_IV/46/2019
UCHWAŁA NR IV/46/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody „Dąb Wolności"
2019-03-04 Symbol:  U_IV/45/2019
UCHWAŁA NR IV/45/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.
2019-03-04 Symbol:  U_IV/44/2019
UCHWAŁA NR IV/44/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2019 r. (Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.)
2019-03-04 Symbol:  U_IV/43/2019
UCHWAŁA NR IV/43/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2019 - 2026
2019-03-04 Symbol:  U_IV/42/2019
UCHWAŁA NR IV/42/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2019 r.
2019-02-04 Symbol:  U_III/41/2019
UCHWAŁA NR III/41/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r.
2019-02-04 Symbol:  U_III/40/2019
UCHWAŁA NR III/40/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka na 2019 rok.
2019-02-04 Symbol:  U_III/39/2019
UCHWAŁA NR III/39/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia na rok 2019 planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji Kultury, Oświaty oraz Spraw Społecznych.
2019-02-04 Symbol:  U_III/38/2019
UCHWAŁA NR III/38/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka na 2019 rok.
2019-02-04 Symbol:  U_III/37/2019
UCHWAŁA NR III/37/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
2019-02-04 Symbol:  U_III/36/2019
UCHWAŁA NR III/36/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019-02-04 Symbol:  U_III/35/2019
UCHWAŁA NR III/35/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce w drodze umowy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie.
2019-02-04 Symbol:  U_III/34/2019
UCHWAŁA NR III/34/2019 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Porąbka, trybu kontroli i prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania.

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10410322 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony