Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Władze Gminy Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
   Aktualne Władze Gminy
   Archiwum -Władze Gminy
 
Wójt Gminy
    
Czesław Bułka


Kontakt
Telefon
(0*33) 8272- 810
          8272- 809
           8272- 814
Fax
(0*33) 8272 - 800
Dyżury
Wtorek
12:00-15:30
Kompetencje
1 .Wójt Gminy jest kierownikiem Urzędu i kieruje jego
      pracą.  
2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania
    określone przepisami prawa,
3. Do zadań Wójta należą w szczególności:  
   1) przygotowywanie projektów uchwał rady
      gminy,    
  2) określenie sposobu wykonywania uchwał,   
  3) gospodarowanie mieniem komunalnym,   
  4) nadzorowanie realizacji budżetu,  
  5) zatrudnianie, zwalnianie kierowników gminnych
      jednostek organizacyjnych i sprawowanie nad nimi
      zwierzchnictwa,   
  6) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,    
  7)  reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,    
  8)  ogółny nadzór nad pracą Urzędu,  
  9)  ustalanie zakresów czynności oraz bezpośredn
      nadzór nad pracą podległych referatów
      i samodzielnych stanowisk pracy,   
 10)  prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej
       gminy,  
 11)  pełnienie pozostałych powinności pracodawcy ,
       wynikających  z kodeksu pracy, ustawy o
       pracownikach samorzadowych oraz innych aktów
       prawnych,    
 12)  wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych
       z zakresu administracji publicznej,   
 13)  wydawanie zarzadzeń organizacyjnych, zarzadzeń
       w zakresie bieżacego gospodarowania mieniem
       gminy oraz innych przewidzianych przepisami
        prawa,  
 14)  podpidywaniwe pism i dokumentów wychodzących
        na zewnątrz, 
 15) upoważnienie pracowniików Urzędu do
       podejmowania w jego imieniu decyzji
       w sprawach indywidualnych
       z zakresu adminisracji publicznej,  
 16) opracowanie planu oprecyjnego ochrony przed
       powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia
       alarmu  przeciwpowodziowego.           
Opis
Pan Czesław Bułka: 
 -  wiek 54 lata, 
 -  zamieszkały w Porąbce, 
 -  żonaty, dwoje dzieci,  
 -  wykształcenie wyższe techniczne,
    absolwent  Politechniki  Śląskiej. 
 -  po ukończeniu studiów i odbiciu służby wojskowej
    pracował w firmach i spółkach prywatnych gdzie
    zajmował kierownicze stanowiska,  
-  w kadencji 1998 - 2002 pełnił funkcję Wójta Gminy
    Porąbka,
-  w bezpośrednich wyborach samorządowych w 2002 i 2006 roku
    ponownie został wybrany Wójtem Gminy .
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 6 marca 2015
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 9618286 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony