Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały i referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Referat Spraw Obywatelskich

Adres
ul. Rynek 22
43-353 PORĄBKA

Poniedziałek, Środa, Czwartek  7:30-15:30

Wtorek – 7:30  - 17:00,    Piątek 7:30  - 14:00
Kontakt
Telefon
33/ 827-28-54
33/ 827-28-55
33/ 810-60-95
Fax
33/ 810-60-95
33/ 827-28-55
Zadania
Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich   należą  sprawy:
1. z zakresu ewidencji ludności,
2. z zakresu wydawania dowodów osobistych
3. z zakresu ustawy o zgromadzeniach,
4. z zakresu  ustawy o zbiórkach publicznych
5. z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych
6. z zakresu ustawy o cudzoziemcach
7. z zakresu ustawy o obywatelstwie
8. z zakresu ustawy kodeks wyborczy

Zakres spraw określony został w §29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Porąbka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 56/09 Wójta Gminy Porąbka z dnia 15.06.2009r.
Kierownik Referatu
Joanna Jurczak

Nr pokoju  15 – I piętro
Dom Kultury
Tel. 33/ 827-28-54
       33/ 810-60-95
E-mail: joanna.jurczak@ug.porabka.pl
1. Kierowanie i bezpośredni nadzór nad sprawami Referatu Spraw Obywatelskich  do którego w szczególności  należą:
a) sprawy z zakresu ewidencji ludności,
b) sprawy z zakresu prowadzenia rejestru wyborców,
c) sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych,
d) sprawy z zakresu ustawy o zgromadzeniach,,
e) sprawy związane  z realizacją ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
w ramach wydawanych zezwoleń na zbiórki publiczne,    
f) sprawy z zakresu wydawania zezwoleń na zbiórki publiczne,
g) sprawy z zakresu utraty i nadania obywatelstwa polskiego,
h) sprawy  z  zakresu  wyborów Prezydenta RP, do Sejmu RP i Senatu RP, wyborów samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, referendum,
i) sprawy związane z z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie wymeldowania lub zameldowania,
j) sprawy związane z nadawaniem numerów PESEL,
k) współpraca z właściwą wojskową komendą uzupełnień,
Inspektor
Joanna Jurczak

Nr pokoju  14 – I piętro
Dom Kultury
Tel/fax 33/ 827-28-55
E-mail: joanna.jurczak@ug.porabka.pl
1. Sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych:
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, wprowadzenie do systemu elektronicznego, skanowanie i wysyłka do CBD,
b) korespondencja związana z wydawaniem dowodów osobistych,
c) współpraca z policją, sądami, prokuraturą, strażą graniczną i innymi urzędami,
d) archiwizowanie dokumentacji związanej z wydawaniem dowodów osobistych, w tym zakładanie kopert osobowych i ich właściwe segregowanie,
e) prowadzenie właściwych rejestrów dotyczących dowodów osobistych zgodnie z wymogami ustawy,
f) wydawanie zaświadczeń z ewidencji dowodów osobistych,
Inspektor
Magdalena Sadlik

Nr pokoju  14 – I piętro
Dom Kultury
Tel/fax 33/ 827-28-55
E-mail: magdalena.sadlik@ug.porabka.pl
1. Sprawy związane z ewidencją ludności:
a) zameldowanie na pobyt stały – przyjmowanie wniosków i wydawanie
zaświadczeń,
b) zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące – jw.
c) zameldowanie na pobyt czasowy do  3 miesięcy – jw.
d) zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców – jw.
e) prowadzenie rejestru wyborców – przyjmowanie wniosków o dopisanie i skreślenie z rejestru i wydawanie decyzji w tych sprawach,
f) sprawy  z  zakresu  wyborów Prezydenta RP, do Sejmu RP i Senatu RP, wyborów samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, referendum, a w szczególności sporządzanie spisów wyborców oraz ich sprawdzanie i aktualizacja,
g) sporządzanie wniosków o  nadawanie numeru PESEL,
h) współpraca z wojskowymi komendami uzupełnień,
i) udzielanie informacji zgodnie z wnioskiem o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru Pesel,
j) wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności na wniosek obywateli,
Inspektor
Magdalena Drewniany

Nr pokoju  14 – I piętro
Dom Kultury
Tel/fax 33/ 827-28-55
E-mail: magdalena.drewniany@ug.porabka.pl
1. Z zakresu ewidencji ludności:
a) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie wymeldowania lub zameldowania,
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 28 maja 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10160736 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony