Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały i referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Samodzielne stanowisko Inspektor ds. Mienia Komunalnego

Adres
Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3, pok. nr 4
Kontakt
Telefon
33/ 827-28-07
Fax
33/ 827-28-00
E-mail
wieslawa.szlapa@ug.porabka.pl
Inspektor
Wiesława Szłapa
1. Realizacja zadań w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, w tym:
a. sprzedaż nieruchomości,
b. dzierżawa gruntów,
c. oddawanie gruntów w wieczyste użytkowanie,
d. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
e. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
2. Organizowanie przetargów na zbywanie nieruchomości,
3. Przygotowywanie dokumentacji koniecznej do zawarcia umów – aktów notarialnych,
4. Tworzenie zasobów gruntów gminnych poprzez wykup i komunalizację,
5. Regulacja stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne,
6. Koordynacja procedur wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod realizację inwestycji gminnych,
7. Nadzór nad przygotowywaniem dla gruntów należących do zasobów gminnych koniecznych opracowań geodezyjno-prawnych,
8. Zlecanie wycen nieruchomości należących do zasobów gminnych,
9. Przygotowywanie zamówień na wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym oraz wypisy z ksiąg wieczystych,
10. Przygotowanie dokumentacji do sądu w celu założenia ksiąg wieczystych,
11. Przygotowywanie oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu oraz prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami dla osób którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste,
12. Zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste,
13. Prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,
14. Proponowanie stawek za dzierżawę gruntów oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i oddawanie nieruchomości w zarząd,
15. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy.
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 11 marca 2015
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10160773 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony