Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydziały i referaty Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Urząd Stanu Cywilnego

Adres
 
43-353 Porąbka ul. Rynek 22
Dom Kultury I piętro
pok. nr 15

Poniedziałek, Środa, Czwartek  7:30-15:30

Wtorek – 7:30  - 17:00,    Piątek 7:30  - 14 00
Kontakt
Telefon
33/ 827-28-55
33/ 827-28-54
33/ 810-60-95
Fax
33/ 827-28-55
33/ 810-60-95
E-mail
joanna.jurczak@ug.porabka.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Joanna Jurczak
Zadania
1. Podstawa prawna:

a) prawo o aktach stanu cywilnego,
b) kodeks rodzinny i opiekuńczy,
c) zmiana imienia i nazwiska,
d) prawo prywatne międzynarodowe,
e) kodeks cywilny,
f) kodeks postępowania cywilnego,
g) kodeks postępowania administracyjnego,
h) o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
i) rozporządzenia MSWiA, obwieszczenia MSWiA,
j) Konwencje międzynarodowe nr 3, nr 16, nr 17 i inne,
k) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 /Bruksela 2a/.

2. Do Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych

a) załatwianie formalności związanych z zawarciem małżeństwa,
b) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
c) wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,
d) wydawanie zaświadczeń za granicę dla obywateli polskich,
e) sporządzanie aktów małżeństwa, zgonu i urodzenia,
f)  przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,
g) wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów urodzeń, małżeństwa i zgonów,
h) przyjmowanie oświadczeń o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
i)  przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
j) przyjmowanie wniosków o wprowadzanie zmian w aktach – uznawanie wyroków sądów zagranicznych,
k) transkrypcja (umiejscowienie) aktów zagranicznych i wydawanie decyzji w tym zakresie,
l) wydawanie decyzji o sporządzeniu aktu stanu cywilnego dla zdarzeń, które nastąpiły za granica, a nie zostały zarejestrowane,
m) wydawanie decyzji w sprawach:
- sprostowaniu oczywistych błędów pisarskich,
- uzupełnieniu akt,
- wpisaniu wzmianki dodatkowej,
- skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
n) odtwarzanie i ustalanie treści akt stanu cywilnego,
o) wydawanie zaświadczeń o wpisach dokonanych w księgach,
q) sporządzanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości ubileuszowych długoletniego pożycia małżeńskiego.
r) wydawanie decyzji o zmianę nazwiska lub imienia na wniosek
   zainteresowanego.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 20 marca 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10430629 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony