Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Samodzielne Stanowisko ds. Społecznych

Nazwa Wszczęcie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
Opis Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. / tekst jednolity Dz.U. Z 2019 r., poz. 2277 ze zm./
Miejsce Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka
pok. nr 2
Informacja Tel. 33/827 28 06
Wymagane dokumenty Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego
Wymagane załączniki: brak
Termin załatwienia sprawy 1. Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w terminie do 30 dni od złożenia pisma (na najbliższe posiedzenie GKRPA) wzywa na rozmowę osobę wobec której wszczęto postępowanie.
Wezwana osoba jest motywowana do podjęcia leczenia, zostają jej przedstawione konkretne ścieżki zdrowienia.
2. W przypadku nie stosowania się do zaleceń GKRPA wniosek kierowany jest do biegłych w zakresie uzależnień, a następnie do Sądu Rejonowego w Żywcu celem wydania postanowienia wobec takiej osoby.
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście.
2. Drogą pocztową.
Opłaty Wolne od opłat.
Dokument do pobrania WNIOSEK o zobowiązanie do leczenia odwykowego
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-03-16 12:40:17
Data utworzenia 2020-03-16
Data udostępnienia 2020-03-16 12:40:17
Osoba odpowiedzialna Gabriela Grabka-Grzechynia
Udostępnił Adrian Legut