Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wójt Gminy - kadencja 1998-2018
    
Czesław Bułka
Kontakt
 
 
Dyżury
 
 
Kompetencje 1 .Wójt Gminy jest kierownikiem Urzędu i kieruje jego pracą.  
2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa,
3. Do zadań Wójta należą w szczególności:  
   1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,    
  2) określenie sposobu wykonywania uchwał,   
  3) gospodarowanie mieniem komunalnym,   
  4) nadzorowanie realizacji budżetu,  
  5) zatrudnianie, zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i sprawowanie nad nimi zwierzchnictwa,   
  6) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,    
  7)  reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,    
  8)  ogółny nadzór nad pracą Urzędu,  
  9)  ustalanie zakresów czynności oraz bezpośredni nadzór nad pracą podległych referatów i samodzielnych stanowisk pracy,   
 10)  prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy,  
 11)  pełnienie pozostałych powinności pracodawcy, wynikających  z kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorzadowych oraz innych aktów prawnych,    
 12)  wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,   
 13)  wydawanie zarzadzeń organizacyjnych, zarzadzeń w zakresie bieżacego gospodarowania mieniem gminy oraz innych przewidzianych przepisami prawa,  
 14)  podpidywaniwe pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz, 
 15) upoważnienie pracowniików Urzędu do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu adminisracji publicznej,  
 16) opracowanie planu oprecyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu  przeciwpowodziowego.           
Opis  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-10-31 10:58:12
Data utworzenia 2003-07-03
Data udostępnienia 2003-10-10 14:19:59
Osoba odpowiedzialna Barbara Mrowiec
Udostępnił Adrian Legut