Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Skarbnik Gminy
    
Bożena Czosnyka
Kontakt
Fax
33/827-28-00
Telefon
33/827-28-10 wew.830
     827-28-35
Dyżury
Czas pracy
 
Kompetencje Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi gminy oraz obsługą finansowo-księgową gminy i Urzędu, wykonując funkcję głównego księgowego budżetu gminy oraz jednostki organizacyjnej pod nazwą Urząd Gminy.
Do kompetencji Skarbnika gminy należą m.in.:
1) bezpośrednie kierowanie pracą Referatu Finansowego,
2) uczestniczenie w pracach Sesji i Komisji Rady,
3) nadzorowanie prawidłowosci stosowania ustaw:
  a) o finansach publicznych,
  b) o podatkach i opłatach lokalnych,  
  c) o opłacie skarbowej,
  d) innych majacych wpływ na gospodarkę finansową.
4) przygotowywanie projektu budżetu,  
5) realizacja budżetu gminy oraz sprawowanie nadzoru
  nad prawidłowym jego wykonywaniem,
6) dokonanie analizy budżetu i składanie okresowych
  sprawozdań z gospodarki finansowej gminy,
7) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny
   budżetowej  gminy przez pracowników
   Urzędu oraz jednostek  organizacyjnych gminy,
8) realizowanie zadań zleconych przez Wójta w sprawach
  finansowych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-04-18 09:42:06
Data utworzenia 2018-11-29
Data udostępnienia 2019-08-07 10:08:44
Osoba odpowiedzialna Barbara Mrowiec
Udostępnił Adrian Legut