Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Wójt Gminy
    
Paweł Zemanek
Kontakt
Fax
33/827-28-00
Telefon
33/827-28-10
Dyżury
 
 
Kompetencje 1 .Wójt Gminy jest kierownikiem Urzędu i kieruje jego pracą.  
2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania określone przepisami prawa,
3. Do zadań Wójta należą w szczególności:  
  1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,    
 2) określenie sposobu wykonywania uchwał,  
 3) gospodarowanie mieniem komunalnym,  
 4) nadzorowanie realizacji budżetu,  
 5) zatrudnianie, zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i sprawowanie nad nimi zwierzchnictwa,  
 6) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,    
 7)  reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,    
 8)  ogółny nadzór nad pracą Urzędu,  
 9)  ustalanie zakresów czynności oraz bezpośredni nadzór nad pracą podległych referatów i samodzielnych stanowisk pracy,  
10)  prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy,  
11)  pełnienie pozostałych powinności pracodawcy, wynikających  z kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorzadowych oraz innych aktów prawnych,    
12)  wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,  
13)  wydawanie zarzadzeń organizacyjnych, zarzadzeń w zakresie bieżacego gospodarowania mieniem gminy oraz innych przewidzianych przepisami prawa,  
14)  podpidywaniwe pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
15) upoważnienie pracowniików Urzędu do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu adminisracji publicznej,  
16) opracowanie planu oprecyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu  przeciwpowodziowego.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-04-15 11:44:26
Data utworzenia 2018-11-29
Data udostępnienia 2018-11-29 12:44:38
Osoba odpowiedzialna Barbara Mrowiec
Udostępnił Adrian Legut