Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka

Ochrona danych osobowych - Monitoring w Urzędzie Gminy
    
Monitoring w Urzędzie Gminy
Kontakt
Fax
33/ 827-28-00
Telefon
33/ 827-28-10
Dyżury
Poniedziałek     7:30-15:30
Wtorek             7:30-17:00
Środa               7:30-15:30
Czwartek          7:30-15:30
Piątek              7:30-14:00
 
 
 
Opis Administratorem danych rejestrowanych przez monitoring jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą w Porąbce (43-353), ul. Krakowska 3.

Monitoringiem objęty jest:
Budynek Urzędu Gminy Porąbka przy ul. Krakowskiej 3 (wejście główne, korytarze, biuro obsługi interesanta, kasa, parkingi oraz teren przylegający do budynku);
Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Gminna, Referat Spraw Obywatelskich oraz Kierownik USC, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Biuro Rady Gminy, Referat Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rynek 22 (wejście główne do budynku, teren biblioteki, korytarze);
Biuro Sołtysa w Kobiernicach, ul. Wolności 50 (wejście do biura, korytarz).
Szczegółowe informacje o monitoringu oraz przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy w Porąbka oraz na stronie internetowej www.porabka.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych (wizerunek osób) jest Wójt Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Janusz Dębowski, z którym można skontaktować się:
telefonicznie, pod numerem: 502 434 909;
pisemnie na adres Urząd Gminy Porąbka;
na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@ug.porabka.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu:
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane są przetwarzane na podstawie:
Ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym;
Ustawy z dnia  26 czerwca  1974 r.  –  Kodeks  pracy.

ODBIORCY DANYCH Z MONITORINGU
Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY
Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia przetwarzania. Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-06-27 12:16:40
Data utworzenia 2018-07-26
Data udostępnienia 2018-07-26 13:59:45
Osoba odpowiedzialna Pawel Zemanek
Udostępnił Adrian Legut