Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka

Ochrona danych osobowych - Monitoring na terenie Gminy Porąbka
    
Monitoring na terenie Gminy Porąbka
Kontakt
Fax
33/ 827-28-00
Telefon
33/ 827-28-10
Dyżury
 
 
Poniedziałek     7:30-15:30
Wtorek             7:30-17:00
Środa               7:30-15:30
Czwartek          7:30-15:30
Piątek              7:30-14:00
 
Opis Administratorem danych rejestrowanych przez monitoring jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą w Porąbce (43-353), ul. Krakowska 3. Monitoringiem objęty jest obszar publiczny, będący we władaniu Gminy Porąbka. Szczegółowe informacje o monitoringu oraz przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy w Porąbka oraz na stronie internetowej www.porabka.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych (wizerunek osób) jest Wójt Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Janusz Dębowski, z którym można skontaktować się:
telefonicznie, pod numerem: 502 434 909;
pisemnie na adres Urząd Gminy Porąbka;
na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@ug.porabka.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym.

ODBIORCY DANYCH Z MONITORINGU
Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY
Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.
Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia przetwarzania.
Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-09-26 09:09:05
Data utworzenia 2018-07-26
Data udostępnienia 2018-07-26 13:59:45
Osoba odpowiedzialna Pawel Zemanek
Udostępnił Adrian Legut