Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Ewidencja działalności gospodarczej – rejestracja działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie, wznowienie, likwidacja działalności gospodarczej
Opis Podstawa prawna:
ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 31 poz. 764 ), do dnia 31 grudnia 2011r. ustawa z dnia 19 listopada Prawo działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zm. ), ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 1808 ze zm. ) oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm. )
Miejsce Urząd Gminy   Porąbka ul. Krakowska 3
Referat Organizacyjny
Biuro Obsługi Interesanta
Informacja Tel: 33/ 827-28-12
               827-28 -10 wew.812
               
fax: 33/ 827 -28- 00
Wymagane dokumenty Dowód osobisty, cudzoziemcy nieposiadający dowodu osobistego paszport, zezwolenie   na pobyt
Termin załatwienia sprawy Przejdź do strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  strony internetowej www.firma.gov.pl
4. https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba
Opłata Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm. ) oraz  art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
Uwagi W związku z wejściem rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzającym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wszystkie wpisy, zarejestrowane dotychczas w gminnej ewidencji działalności gospodarczej zostały przekazane do CEIDG w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.  Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
Sposoby złożenia wniosku Przedsiębiorca może dokonać wpisu do CEIDG w następujący sposób:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

1. przez Internet - przedsiębiorca  samodzielnie dokonuje wpisu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl)
Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez
przedsiębiorcę: podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP," podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.
2. w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy.
Wniosek składany w formie papierowej powinien być podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.
Aktualne wzory formularzy do obsługi wniosków CEiDG https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-12-03 08:25:45
Data utworzenia 2003-10-14
Data udostępnienia 2003-10-14 13:56:12
Osoba odpowiedzialna Anna Haręża
Udostępnił Adrian Legut