Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Unieważnienie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości)
Opis Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.) ,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka
Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury, piętro I, pok. 12-13
tel. 33 827 28 56
Sprawy z zakresu dowodów osobistych obsługiwane są po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu wizyty.
Informacja Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia posiadanego dowodu osobistego.
Zgłoszenia dokonuje posiadacz dowodu osobistego. Zgłoszenia dokonuje się osobiście na formularzu zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
Zgłoszenia można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
W przypadku posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun lub kurator. Zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika.

 
Wymagane dokumenty
1. Formularz zgłoszenia nieuprawionego wykorzystania danych osobowych (do zgłoszenia można załączyć dokument uprawdopodobniający podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych),
2. Pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje pełnomocnik (w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego - do zgłoszenia należy dołączyć dokument elektroniczny zawierający pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa),
Termin załatwienia sprawy.

Niezwłocznie
Opłaty
Nie pobiera się opłaty.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-11-25 14:39:08
Data utworzenia 2021-11-25
Data udostępnienia 2021-11-25 14:36:16
Osoba odpowiedzialna Magdalena Drewniany
Udostępnił Adrian Legut