Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
Opis Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400 ze zm.)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka
Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury, piętro I, pok. 12-13
tel. 33 827 28 56
Sprawy z zakresu dowodów osobistych obsługiwane są po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu wizyty.
Informacja  
Osoba, która czasowo utraciła kontrolę nad dowodem osobistym zawierającym warstwę elektroniczną zgłasza zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego:
- osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, na formularzu zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów w dowodzie osobistym. Zgłoszenia można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności,
- w formie elektronicznej kierując zgłoszenie do organu gminy, który wydał dowód osobisty. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika, pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej do właściwego urzędu gminy,
- przy użyciu udostępnionej usługi elektronicznej : www.obywatel.gov.pl
Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.
Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.
Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym lub Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Termin załatwienia sprawy.
Niezwłocznie
Opłaty

Nie pobiera się.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-11-25 14:31:20
Data utworzenia 2021-11-25
Data udostępnienia 2021-11-25 14:31:20
Osoba odpowiedzialna Magdalena Drewniany
Udostępnił Adrian Legut