Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Opis Podstawa prawna:
Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności : Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 12
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub  czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Załączniki:
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu/budynku - oryginały do wglądu),
2. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających fakty opisane we wniosku (np. wyrok sądu orzekający eksmisję, protokół egzekucji komorniczej- oryginały do wglądu),
3. Dowód osobisty (do wglądu).
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Termin może być wydłużony, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście – wizyta w Urzędzie.
Opłaty Opłata skarbowa - 10 zł

1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-07-08 12:26:11
Data utworzenia 2012-10-19
Data udostępnienia 2012-10-19 13:20:20
Osoba odpowiedzialna Magdalena Drewniany
Udostępnił Patryk Smola