Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące
Opis Podstawa prawna:
Art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 217 ze. zm.)
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 12
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Załączniki:
1. Wypełniony formularz  "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego " (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
2. Zaświadczenie (oryginał) o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego- dotyczy wnioskodawcy starającego się o zameldowanie w trybie administracyjnym na pobyt stały.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku (umowa cywilno - prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu/budynku).
4. Dowód osobisty (do wglądu)
5. Odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał)- jeżeli zameldowanie dotyczy osób małoletnich nieposiadających dowodu osobistego.
6. Książeczka wojskowa (do wglądu)
7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Termin może być wydłużony, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście – wizyta w Urzędzie.
Opłaty Opłata skarbowa - 10 zł

1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3
2. Wpłata na rachunek bankowy: 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi W przypadku pobytu czasowego należy podać okres zameldowania.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-07-08 12:26:11
Data utworzenia 2012-10-19
Data udostępnienia 2012-10-19 13:20:20
Osoba odpowiedzialna Magdalena Drewniany
Udostępnił Patryk Smola