Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wpis do rejestru wyborców
Opis Podstawa prawna:
Art. 18.§9 i art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn.zm)
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 15
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców  
2. Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).
Termin załatwienia sprawy Decyzje o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście – wizyta w Urzędzie.
2. Pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub pocztą).
Opłaty Wolne od opłat
Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie  wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Żywcu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały w Gminie Porąbka. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali w Gminie Porąbka bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający na obszarze Gminy Porąbka.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-10-19 12:53:07
Data utworzenia 2012-10-19
Data udostępnienia 2012-10-19 12:53:07
Osoba odpowiedzialna Magdalena Sadlik
Udostępnił Patryk Smola