Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2011 r, poz.1306).
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 12
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty Formularz "Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)

Do wglądu:
1. Dowód osobisty.
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Ewidencji Ludności
Sposoby załatwienia sprawy Osobiście – wizyta w Urzędzie
Zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 267, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Opłaty Wolne od opłat
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi Zgłoszenia wyjazdu poza granicę RP można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-02 13:37:24
Data utworzenia 2012-10-19
Data udostępnienia 2012-10-19 11:04:33
Osoba odpowiedzialna Magdalena Sadlik
Udostępnił Adrian Legut