Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011 r., poz.1306).
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 12
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty Formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)


Do wglądu: Dowód osobisty.
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Ewidencji Ludności
Sposoby załatwienia sprawy Osobiście – wizyta w Urzędzie.
Opłaty Wolne od opłat
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi Wymeldowania z miejsca pobytu stałego można dopełnić poprzez pełnomocnika, legitymującego się dowodem osobistym udzielonym zgodnie z art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.  267, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości;
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-02 13:37:24
Data utworzenia 2012-10-19
Data udostępnienia 2012-10-19 11:04:33
Osoba odpowiedzialna Magdalena Sadlik
Udostępnił Adrian Legut