Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wydawanie zaświadczeń z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 , poz.1628 z późn.zm.), Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.)
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 12
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
1. Dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia,

Do wglądu
1. Dowód osobisty.
Termin załatwienia sprawy Do 7 dni.
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście – wizyta w Urzędzie.
2. Pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta).
Opłaty Opłata skarbowa - 17,00 zł

Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3

Wpłata na rachunek bankowy: 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi Zaświadczenie wydaje się tylko osobie zainteresowanej lub posiadającej urzędowo potwierdzone upoważnienie do jego odbioru.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-01-13 10:00:55
Data utworzenia 2012-10-19
Data udostępnienia 2012-10-19 10:52:47
Osoba odpowiedzialna Magdalena Sadlik
Udostępnił Patryk Smola