Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Opis Podstawa prawna:
Art 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.)
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 12
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
2. Dowód dokonania wpłaty.

Do wglądu:
1. Dokument uzasadniający interes prawny np. wezwanie do sądu o uzupełnienie braków, postanowienie, decyzja innego organu.
2. Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania osób fizycznych, prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
3. Dowód osobisty.
Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście – wizyta w Urzędzie.
2. Pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta).
3. Za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie formularza na elektroniczną skrzynkę podawczą UG Porąbka.
Opłaty Opłata za udostępnienie danych osobowych - 31,00 zł
Opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17,00 zł

Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3

Wpłata na rachunek bankowy: 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-09-01 13:11:54
Data utworzenia 2012-10-19
Data udostępnienia 2012-10-19 10:42:56
Osoba odpowiedzialna Magdalena Sadlik
Udostępnił Adrian Legut