Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zameldowanie na pobyt czasowy
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2011 r, poz.1306).
Miejsce Referat Spraw Obywatelskich
Dom Kultury w Porąbce, pok. nr 12
Informacja Tel: 33/ 827-28-55
Wymagane dokumenty Formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

- dowód osobisty, a w szczególnych przypadkach inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości,
- w przypadku osób niepełnoletnich nie posiadających dowodu osobistego odpis aktu urodzenia dziecka ,
- akt własności budynku mieszkalnego,  dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku, lokalu np. wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną , orzeczenie sądu, umowę cywilno - prawną (oryginały dokumentów),
Termin załatwienia sprawy Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Ewidencji Ludności
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście - wizyta w Urzędzie.
Opłaty Wolne od opłat
Uwagi Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 
Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu czasowego " potwierdzenie faktu zamieszkiwania pod wskazanym adresem, dokonane przez właściciela  budynku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-02 13:37:24
Data utworzenia 2012-10-17
Data udostępnienia 2012-10-17 13:47:06
Osoba odpowiedzialna Magdalena Sadlik
Udostępnił Adrian Legut