Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Stwierdzenie własnoręczności podpisu.
Opis Podstawa prawna:
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007r. W sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27, poz. 185)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2009r., nr 153, poz. 1227 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasady wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 18 października 2004r (Dz. U. Nr 239, poz. 2404 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2004r. ( Dz. U. Nr 67, poz. 618 z późn. zm.)
Kodeks Cywilny art. 79 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr37, poz. 282 z późn. zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. /Dz.U.Nr 225, poz.1635 z późn.zm./
Miejsce Referat Spraw Organizacyjnych - Sekretariat Urzędu Gminy
Pokój nr 9
Informacja Tel: 33/ 827-28-10
Fax: 33/ 827-28-00
Sposób załatwienia sprawy - obecność osobista wnioskodawcy,
- dowód osobisty,
- podpis na dokumencie wnioskodawca składa w obecności Wójta Gminy

Wójt jest uprawniony do poswiadczania własnoręczności podpisu TYLKO wyjątkowo, w sciśle określonych przepisami sytuacjach.
Wójt jest uprawniony do poświadczenia własnoręczności podpisu w następujących sytuacjach: 1. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji oraz na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie, ale tylko w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej
2. na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych
3. na potwierdzeniu dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanym przez emeryta lub rencistę istnienia na żądanie organu rentowego
4. na pisemnych zeznaniach świadków składanych dla potrzeb ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych
5. na zeznaniach świadków i oświadczeniach wnioskodawców składanych w postępowaniu o ustalenie świadczeń z tytułu zaopatrzenia funkcjonariuszy służ mundurowych
6. na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy
7. na pisemnym oświadczeniu woli podpisywanym zamiast osoby niemogącej pisać, lecz mogącej czytać
8. na wekslu wystawionym przez osobę niemogącą pisać, podpisanym za nią przez inną osobę
Opłaty Opłata skarbowa – 9 zł. płatna w kasie Urzędu Gminy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-10-10 14:02:11
Data utworzenia 2012-10-10
Data udostępnienia 2012-10-10 14:02:11
Osoba odpowiedzialna Kazimierz Gałuszka
Udostępnił Patryk Smola