Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Rozgraniczeniowe nieruchomości.
Opis Podstawa prawna:
Art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwai Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453)

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635
z późn.zm.)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Samodzielne stanowisko ds mienia komunalnego
Pokój  nr 4
Informacja Tel: 33 827 28 08
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Operat pomiarowy rozgraniczania nieruchomości przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. za pośrednictwem poczty
Termin załatwienia sprawy 30 dni
Opłaty Opłata skarbowa od wydania decyzji administracyjnej - 10 zł
Tryb odwoławczy Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.
Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Uwagi Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów

Wynikiem prowadzonego postępowania administracyjnego jest wydanie decyzji zatwierdzającej granice nieruchomości.

W przypadku sporu co do przebiegających linii granicznych następuje umorzenie postępowania administracyjnego i sprawa z urzędu zostaje przekazana sądowi.

W przypadku zawarcia ugody przed geodetą postępowanie administracyjne zostaje umorzone.
Plik Brak pliku wniosku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-09-17 17:45:20
Data utworzenia 2012-09-11
Data udostępnienia 2012-09-17 17:45:19
Osoba odpowiedzialna Wiesława Szłapa
Udostępnił Pawel Zemanek