Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2012 poz.647i)
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Informacja Tel: 33 827 28 02
fax: 33 827 28 00
 
Wymagane dokumenty Wniosek o zmianę  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wskazany jest załącznik graficzny z zaznaczonym terenem, którego dotyczy wniosek
Termin załatwienia sprawy 1 miesiąc - odpowiedź na wniosek (wyjaśnienie, że wniosek został zarejestrowany oraz że został lub zostanie przekazany projektantom planu);
termin załatwienia sprawy (tj. zmiany przeznaczenia terenu w planie bądź utrzymania przeznaczenia dotychczasowego) uzależniony jest od przebiegu procedury planistycznej i terminu uchwalenia (i wejścia w życie) planu.
Sposoby załatwienia spraw osobiście - wizyta w Urzędzie
Opłaty Bez opłat
Sposoby wnoszenia opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Możliwość zgłoszenia uwag do projektu planu na etapie jego wyłożenia do publicznego wglądu.
Zaskarżenie uchwały Rady Gminy do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Uwagi Zgodnie z ustawowym uregulowaniem wniosek o sporządzenie (zmianę) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostaje przez Urząd Gminy Porąbka przyjęty i umieszczony w rejestrze wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 31 ust. 1).
Następnie wniosek będzie wykorzystywany przy dokonywaniu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzanej w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych (art. 32 ust. 1) W przypadku złożenia wniosku o zmianę planu miejscowego można jedynie potwierdzić przyjęcie wniosku i poinformować zainteresowanego o trybie postępowania (m.in. uwzględnienia/wykorzystania wniosku w opracowywaniu wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych). Nie można natomiast wypowiedzieć się co do tego, czy wniosek ten wywoła podjęcie zmiany planu, a jeśli nawet to nastąpi, to nie można z góry odpowiedzieć, czy wniosek zostanie uwzględniony w sporządzanym planie czy zmianie planu.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-12-08 08:01:24
Data utworzenia 2012-09-12
Data udostępnienia 2012-09-17 12:38:18
Osoba odpowiedzialna Lucyna Kapała
Udostępnił Adrian Legut