Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka .
Opis Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami),

Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/185/09 z dnia 11.03.2009 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Porąbka – Dz. U. Woj. Śląskiego nr 79 z dnia 12.05.2009 poz. 1776

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635)
Miejsce Urząd gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Informacja Tel: 33 827 28 18
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego  z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka .  

Termin załatwienia sprawy Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie  w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Opłaty Opłata skarbowa:
17,00 - wydanie zaświadczenia

Zwalnia się z opłaty administracyjnej za ww. czynności jednostki budżetowe,  oraz sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym.
Sposoby wnoszenia opłaty 1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3

2. Wpłata na rachunek bankowy: 49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi Brak
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-15 14:33:38
Data utworzenia 2012-09-12
Data udostępnienia 2012-09-17 12:38:18
Osoba odpowiedzialna Lucyna Kapała
Udostępnił Adrian Legut