Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości .
Opis Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

Miejsce Urząd gminy Porąbka ul.Krakowska 5
Informacja Tel: 33 827 28 18
fax: 33 827 28 00


 
Wymagane dokumenty 1. Wniosek  o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości .

2. Załączniki :  
- aktualny odpis z księgi wieczystej,  
- 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału,
- aktualny wypis z rejestru gruntu ,  
- ewentualne pełnomocnictwo właściciela nieruchomości.  

Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
a) granice nieruchomości podlegające podziałowi
b) oznaczenie nieruchomości  podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz Księgi Wieczystej,
c) powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
d) przedstawione  w kolorze czerwonym powierzchnię  projektowanych  do wydzielenia działek gruntu,
e) przedstawione w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej .


Termin załatwienia sprawy Do 1 miesiąca .Okres ten może zostać wydłużony w przypadku gdy wstępny projekt wymaga uzgodnienia z administratorem drogi przy której odbywa się projekt .
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie  w Urzędzie (osobiście lub przez pełnomocnika) ,
Opłaty Wniosek, załączniki oraz czynności urzędowe są wolne od opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 litera g w/w ustawy.
Sposoby wnoszenia opłaty Nie dotyczy
Uwagi Wstępny projekt podziału opracowuje na wniosek zainteresowanej,osoba posiadająca stosowne uprawnienia  zawodowe (geodezyjne).
W przypadku brak kompletu  wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór osobiście lub przez pełnomocnika.  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-15 14:33:38
Data utworzenia 2012-09-11
Data udostępnienia 2012-09-17 12:38:18
Osoba odpowiedzialna Lucyna Kapała
Udostępnił Adrian Legut