Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka.
Opis Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r, poz.647,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązujący dla terenu objętego wnioskiem.
Miejsce Urząd gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Informacja Tel: 33 827 28 02
fax: 33 827 28 00
 
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania  .  
Termin załatwienia sprawy do 30 dni.
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożeniew Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożeniew Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy:  
1) od wypisu :
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł
2) od wyrysu :
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą  stronie formatu A4 - 20 zł
b) nie więcej niż - 200 zł
Sposoby wnoszenia opłaty 1. Kasa UG Porąbka  ul. Krakowska 3

2. Wpłata na rachunek bankowy: 49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi Brak  
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-09 13:43:27
Data utworzenia 2012-09-11
Data udostępnienia 2012-09-17 12:38:18
Osoba odpowiedzialna Lucyna Kapała
Udostępnił Adrian Legut