Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby załatwienia spraw / Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Nazwa Nadanie nazwy ulicom i placom
Opis Art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1997 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z póżn. zmianami/
Art. 8 ust.1 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami /
Art. 47 b, ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne
/ Dz. U. z 2010 r. Nr 193,poz. 1287 z póżn. zmianami/
Miejsce Urząd Gminy Porąbka
ul.Krakowska 3
43-353 Porąbka
Informacja Tel: (033) 8272818
fax: 33 8272800
Wymagane dokumenty Wniosek w sprawie nadania nazwy ulic, placów wraz z uzasadnieniem
Schematyczny szkic sytuacyjny
Termin załatwienia sprawy
Uzależniony od podjęcia uchwały przez Radę Gminy Porąbka w sprawie nadania lub zmiany nazwy ulicy, parku, placu, itp.
Sposób załatwienia sprawy 1. osobiście - wizyta w Urzędzie
 
2. drogą pocztową poprzez ESP na EPUAP
Opłaty Nie pobiera się.
Sposób wniesienia opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Uwagi 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
2.  Załatwienie sprawy jest uzależnione od zgody Rady Gminy Porąbka
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-15 14:33:37
Data utworzenia 2012-09-13
Data udostępnienia 2012-09-13 11:46:17
Osoba odpowiedzialna Zeman Adam
Udostępnił Adrian Legut